Cal Jaume Llop Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Mas Moió, 16
A l'antiga carrerada, uns 250 m en línia recta al NE del Mas Moió
385

Coordenades:

41.42317
1.62652
385229
4586645
08085-317
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000610900CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal són totes allindades a excepció de la porta d'entrada, amb arc escarser i muntants de maó. La disposició d'aquestes obertures s'articula en tres eixos verticals, si no tenim en compte un allargament de l'edifici que s'efectuà pel costat NE. L'obertura central de la planta pis és un balcó amb barana de barres helicoïdals que surt cap a l'exterior a la part inferior.
El cos annexe a l'edifici pel costat NE sembla una ampliació feta poc després de la construcció de l'edifici principal, atenent a les característiques constructives similars d'ambdós cossos.
Atenent a la tipologia constructiva de l'habitatge, pensem que la seva construcció s'ha de situar en algun moment entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.