Cal Pastor Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Mas Moió, 18
A la carrerada, a uns 220 m al N/NE de Mas Moió
385

Coordenades:

41.42308
1.62572
385162
4586636
08085-318
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02900011
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distribueixen a partir de dos eixos verticals sense respectar, però, la simetria. Totes les obertures del cos principal són allindades. El cos principal té dos cossos més annexos: un pel costat de llevant, i un altre pel costat de tramuntana.
Les característiques constructives de l'edifici ens remeten a una cronologia constructiva que pensem s'ha de situar entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.