Cal Janot Font-rubí

Alt Penedès
A l'alçada del Km 10,350 de la carretera BP-2126
349

Coordenades:

41.4207
1.64028
386374
4586353
08085-261
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04700009
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos amb el carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). L'edifici s'articula en planta baixa i planta pis i les obertures de la façana principal es distribueixen de forma simètrica. Aquestes obertures són totes allindades a excepció de la porta d'entrada, que compta amb un arc escarser.
L'edifici reuneix les característiques comunes a edificis similars del municipi, bastits entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.