Cal Jan del Llop Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 50
Seguint la Ctra. Que mena a l'Alzinar uns 225 m des de la cruïlla amb la Ctra. BP-2126
375

Coordenades:

41.42433
1.63803
386193
4586759
08085-269
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A04800048
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos. El carener discorre de forma perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes i les obertures de la façana principal s'ordenen de forma totalment simètrica. A excepció de la porta principal d'entrada, amb arc escarser, totes les obertures són allindades. L'observació del parament de la façana SO mostra clarament com la casa fou ampliada per la part posterior, primerament amb un cobert d'una planta i, posteriorment, es desdoblà íntegrament el cos original respectant dimensions i alçada.
Atenent a la tipologia constructiva de l'edifici situem la seva construcció cronològicament entre finals del segle XIX i principis del segle XX.