Cal Pau Mosca Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 3
El camí que duu a la casa se situa en el Km 9,5 aprox. De la carretera BP-2126
369

Coordenades:

41.42385
1.63508
385945
4586709
08085-270
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03800032
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular amb planta quadrangular i coberta de dos aiguavessos amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al costat de migdia (SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis i les obertures de la façana principal estan distribuïdes de forma ordenada i simètrica. Aquestes obertures, a excepció de la porta d'entrada, que compta amb un arc escarser, són totes allindades i tenen el seu perímetre ressaltat amb un relleu de morter.
Les característiques de l'immoble pensem que fa palesa una cronologia constructiva que s'ha de situar entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.