Cal Giró Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria (Cal Cintet), 71
Km 15,6 de la Ctra. BP-2126
276

Coordenades:

41.41725
1.67921
389622
4585919
08085-199
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001540800CF88F
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular de planta rectangular i coberta de teula àrab de dos aiguavessos. El carener és paral·lel a la façana principal, que s'obre cap a llevant (E/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes i la disposició de les obertures no és ben bé simètrica, si més no a la planta baixa, on la porta d'accés, amb arc escarser, està desplaçada cap a migdia. Les dues finestres d'aquesta façana situades a la planta primera són allindades, mentre que al nivell correponent a les golfes hi trobem un ull de bou i una finestra rematada amb un arc escarser molt rebaixat. L'edifici compta amb diversos annexes a tramuntana i ponent. Pel que fa a la cronologia de construcció, la tipologia constructiva de la casa pensem que ens remet al segle XIX.