Cal Cintet Font-rubí

Alt Penedès
Km 15,6 de la Ctra. BP-2126
278

Coordenades:

41.41727
1.6789
389596
4585922
08085-200
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001540700CF88F
Miquel Gea i Bullich

Es tracta, de fet, d'un conjunt de dos edificis contigus que comparteixen totalment estil i, per tant foren construïts alhora o amb pocs anys de diferència. L'edifici que se situa a ponent és de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. Compta amb planta baixa i dues plantes superiors. Les obertures de la façana principal s'articulen en dos eixos verticals. Tant les de la planta baixa, dos accessos, com les de la planta primera, dues finestres, són de pedra ben treballada, a diferència de les finestres de la segona planta. Aquest fet molt possiblement indica que la segona planta d'aquest immoble fou afegida en un moment força posterior al de la seva construcció. Totes les finestres són allindades mentre que els dos accessos de la planta baixa tenen sengles arcs escarsers.
El segon immoble és contigu de l'anterior pel costat de llevant. Presenta idèntic estil constructiu que l'anterior. És de planta rectangular amb terrat pla i la seva façana principal, com en el cas anterior, s'obre a migdia. Aquest edifici comptava originalment amb dues plantes: planta baixa i planta pis, si bé sembla que actualment s'han eliminat les subdivisions internes i l'interior de l'edifici funciona com a magatzem en un volum únic. Aquest fet explica el perquè les obertures, a excepció de l'accés de la planta baixa, resten avui tapiades, tot i que conserven els muntants de pedra ben treballada amb la mateixa factura que l'edifici vist en primer lloc. Totes les obertures són allindades a excepció de l'accés de la planta baixa, amb arc escarser. Una de les dues obertures de la planta primera havia estat un balcó. Sobre la cornisa de la façana hi trobem la barana del terrat formada per balustres ceràmics disposats entre pilars de maó.
Situem la construcció del conjunt entre la 2a 1/2 del segle XIX i principis del segle XX.