Cal Gili Montmajor

Berguedà
Sorba
A llevant de l'església de Santa Maria de Sorba, aproximadament a 1 km d'aquesta.

Coordenades:

41.96822
1.6687
389689
4647105
08132-49
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XVII-XVIII
1647
Bo
Inexistent
IPAC nº 3507, any 1982
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00037
Cortés Elía, Mª del Agua

Masia veïna de l'església de Santa Maria de Sorba. Es troba formant un conjunt de cases junt amb la casa Estruch i les cases Cavallé i cal Mestre. És de planta basilical amb el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia i amb coberta a doble vessant, planta baixa, dos pisos i golfes. La façana de tramuntana és pròpia de les masies del segle XVIII, amb una eixida de dos arcs de mig punt al primer pis, una altra igual al segon pis i una disposició totalment simètrica pel que fa a totes les obertures d'aquesta elegant façana. La masia és de planta basilical amb tres crugies, tot i que té una forma trepazoidal la planta ja que el mur del costat de migdia està desviat respecte a l'eix de simetria. La façana principal s'obre a ponent, es ella hi ha la porta principal d'arc de mig punt edovellat, una finestra centrada al primer pis amb la llinga gravada amb la data 1649, i dues finestres al segon pis, un d'elles al centre de simetria. A la planta baixa s'obren espitlleres a tot el volt de la planta baixa. En aquesta hi ha un celler a l'angle NE cobert amb volta de canó. L'accés al pis es realitza a través d'una sólida escala de graons de pedra. La sala es troba ubicada a la crugia central, amb habitacions a cada costat, i al fons s'obre una eixida amb dues portes amb llindes de pedra. Una porta la inscripció: JOSEPH Y MARGAYDA GRA, i l'altre la data 1782, una creu i el crismó. No conserva cap altre element històric al seu interior, tot i que cal resaltar els grossos carreus amb els que estan construïts els murs de la casa i que es veuen a l'interior de la planta baixa.

Els actuals propietaris conserven alguns documents de finals del segle XIX i inicis del XX referents a la casa, a més d'un document de compra-venda de 1796. No s'han documentat a part per que són una quantitat molt minsa. L'actual nom de la casa procedeix dels actuals propietaris que ho són des de finals del segle XIX. A prop de la casa hi ha un forn de fer obra.

Aquesta casa possiblement fou construida al segle XVII, tot i que reaprofitant una estructura anterior que denota una possible casa forta bastida amb grans carreus ben escairats i amb espitlleres a la planta baixa. El 1649 es reconstruiria el primer pis, tal i com indica la llinda de la finestra de la façana i el tipus d'aparell realitzat amb pedra més petita i disposada arbitràriament. L'any 1796 la casa pertanyia a Gili Jordana de Codonyet i aquest ven el mas a Armenter Franch; en aquesta època el mas es deia cal Guillema i abans mas Costa del Gra. La casa conserva poca documentació, entre la que es troba aquest contracte de compra-venda. Gili Jordana surt esmentat al fogatge de 1553 i possiblement seria propietari d'aquesta casa des dels seus origens. És esmentada a la consueta de 1757 feta pel rector de Sorba, mossen Miquel Miralles.

Mn. Miquel Miralles. Consueta de Sorba, 1757. Arxiu Diocesà de Solsona.