Cal Font de l'Era Olèrdola

Alt Penedès
C. del Sol, 1
Moja

Coordenades:

41.32685
1.69179
390522
4575867
08145 - 314
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0660026CF9706S0001ZE
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Cal Font de l'Era és una casa construïda a principi del segle XX. És un edifici cantoner i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat emmarcades amb una motllura. El finestral de l'eix central té sortida a un balcó de baranes forjades. La façana lateral presenta diverses finestres d'arc pla arrebossat distribuïdes de forma aleatòria. El ràfec està definit per una petita cornisa. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat, amb el marc de les obertures de diferent tonalitat.