Cal Guardiet Olèrdola

Alt Penedès
C. del Sol, 9
Moja

Coordenades:

41.32655
1.69194
390534
4575833
08145 - 315
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0660022CF9706S0001IE
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Cal Guardiet és una casa construïda durant el primer terç del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, amb el finestral central de majors dimensions i sortida a un balcó amb baranes forjades i notable voladís. El coronament està definit per un capcer semicircular que arrenca d'una cornisa amb voladís. Al centre del capcer hi ha plafons de rajola decorativa, com també motius circulars que imiten trencadís intercalats amb franges que imiten pedra, presents també a les cantonades i a la cornisa que ressegueix exteriorment el forjat del primer pis. El tractament exterior del murs és arrebossat i pintat, amb els elements decoratius de diferents tonalitats.