Cal Catantingues Olèrdola

Alt Penedès
Sobre la Cimentera Portland
S'hi pot accedir des del GR

Coordenades:

41.31894
1.72939
393655
4574942
08145 - 313
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Dolent
Es troba en mal estat estructural i de conservació. S'hi ha posat una tanca perimetral alertant del perill d'esfondrament.
Difícil
Sense ús
Privada
08144A036000080000QJ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Cal Catantingues és una masia del segle XIX que presenta diverses ampliacions entre les que destaca un segon volum adossat a la part posterior. El volum principal és de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc escarser arrebossat, a l'entorn de la qual s'hi distribueixen de forma aleatòria diverses finestres d'arc pla arrebossat. Al costat del portal hi ha un contrafort. A l'extrem de llevant de la masia s'hi adossa un cobert que segueix el pendent de la coberta de la casa, i s'obre a la part frontal amb un portal d'arc escarser de pedra. El segon volum s'adossa de forma paral·lela a la part posterior del primer, al qual supera un nivell en alçada. Té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular. S'hi pot accedir directament per un portal situat al pis, a causa del desnivell natural del terreny. A la part de llevant té el que sembla ser una galeria. El tractament exterior dels murs és arrebossat i allà on es troba deteriorat permet veure el parament de pedra lligada amb morter. Part de l'estructura interior i dels cossos annexes que l'envolten estan en estat ruïnós.