Cal Fargues Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 350 metres per pista forestal de la carretera BV-4406, punt quilomètric 13'250.

Coordenades:

41.99673
1.97856
415402
4649918
08255-69
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 011A00033
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Fargues està situat en un punt enclotat a la riba est de la riera de Merlès, just sota cal Fuster i al sud-oest de la Fàbrica.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per tres cossos adossats (el de l'extrem oest dels quals és construït modernament amb obra) de planta baixa, primer pis i golfes. Els dos volums originals dedicats a l'habitatge estan bastits amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra treballada amb els brancals reformats, una obertura de grans dimensions reformada, una porta emmarcada amb pedra bisellada i un contrafort que s'adossa a la façana a l'extrem dret. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals amb ampit motllurat, i a les golfes, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, una de les quals amb la data de 1726 inscrita junt amb una creu intercalada a la llinda.
La façana est té adossats dos petits coberts bastits amb murs de maçoneria de pedra a nivell de planta baixa. A la resta de la façana, on s'observa la tàpia en tot el nivell del primer pis, no hi ha obertures.
La façana nord té adossades diverses estructures, algunes de les quals bastides amb murs de maçoneria de pedra i altres amb obra vista. A nivell de planta baixa hi ha un contrafort estret adossat, una finestra emmarcada amb maó, dues petites finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una porta reformada. Al primer pis hi ha tres finestres, una emmarcada amb pedra treballada, una altra amb pedra bisellada i ampit motllurat i la última reformada; i a les golfes tres més, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues amb pedra treballada i ampit motllurat.
La façana oest queda dominada pel volum modern adossat, que tapa pràcticament tot el volum antic, deixant només a la vista un accés, reformat, a una terrassa que es troba a l'extrem nord-oest del conjunt.