Cal Cardó
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Els Clots de Cal Cardó. A l'est del nucli urbà.
  Emplaçament
  Camí de la serra, passat el pont a l'esquerra, la bifurcació a l'esquerra i després a l'esquerra.
  425

  Coordenades:

  41.55873
  1.53296
  377666
  4601824
  Número de fitxa
  08226 - 281
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XV-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000307000CG70B0001BE
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  Cal Cardó és un mas que té els seus orígens en època medieval i que ha soferts diverses reformes i ampliacions en època moderna i contemporània. Pertany al grup de masos disseminats de l'antic nucli de Sentfores. Es tracta d'una casa aïllada amb diversos annexos amb la coberta a una i a dues vessants. Consta de planta baixa o soterrani i pis. A la façana de llevant s'hi va edificar al segle XX una terrassa que dona accés al pis, tancada per un baluard amb un portal d'accés d'arc carpanell de maons. La façana nord té una finestra a la planta baixa i al pis una finestra i un balcó amb volandera i barana de ferro. A cada lateral s'hi adossen alguns annexes utilitzats com a coberts. A la banda de migdia, on s'hi ubicava l'antiga pallissa i l'era, a la dècada dels anys 1970 s'hi va edificar una casa de nova construcció, on destaca al façana nord, corresponent al mur de l'antiga pallissa. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa amb carreus cantoners a les edificacions més antigues.

  El cognom Cardó ja apareix documentat en els fogatges de 1497. Sembla que la família Cardó va viure a la finca fins l'any 1743, quan segons fonts documentals van perdre el mas a causa de deutes que no podien assumir i aquesta fou subhastada ( informació cedida per Elisa Vidal). Segons els actuals propietaris, el mas fou utilitzat com a caserna de llevant durant les guerres carlines.

  AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS. (2011): Esborrany del Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació.
  IGLÉSIES, J. (1979): Elsfogatges de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana. Rafael Dalmau Editor.
  IGLÉSIES, J. (1979): Elsfogatges de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana. Rafael Dalmau Editor.