Cal Burro Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 408-410
Al bell mig del nucli urbà, davant de l'avinguda de la Parellada
179m

Coordenades:

41.38702
1.93158
410671
4582272
08295-592
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 0725630DF1802N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior i un espai obert lateral. Presenta una coberta de teula àrab de dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principial, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars sense emmarcaments destacables. Destaca el balcó corregut de la primera planta, amb barana de ferro treballat, i el balcó simple del segon nivell, amb la llosana motllurada i el mateix tipus de reixa. La façana està rematada per una gran cornisa motllurada damunt la que s'assenta un plafó rectangular d'obra amb balaustrada. El parament es troba arrebossat i pintat. Adossat a la façana de migdia hi ha un petit volum rectangular distribuït en una sola planta, cobert per un terrat delimitat amb una balaustrada d'obra idèntica a l'anterior.

A la dècada dels anys 50, el pintor local Josep Torres va dissenyar un mural pintat a la façana del número 410, amb les fonts més importants del terme de Vallirana.

AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 33.