Cal Boté Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot
Ctra de can Maçana (BP-1101) al Km. 9,3 camí asfaltat en direcció oest cap al Parrot, uns 300 m.
419

Coordenades:

41.66545
1.77576
398081
4613357
08098-303
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
Contemporani
XVIII-XXI
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 008)
Fàcil
Residencial
Privada
001407100CG91D0001MM
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes que ha conservat força bé el volum i la tipologia constructiva originàries. Està situada sobre una carena per on passa el camí del Parrot, al costat de la casa del Parrot de la Carretera. És una edificació de planta quadrada i compta amb un semisoterrani (on hi havia el celler), planta baixa i pis. La façana principal, encarada al sud-oest, té gairebé com a únic element un portal emmarcat amb maó. A l'interior es conserva un portal més antic, ja que el nucli originari de la casa era més petit i ocupava l'angle nord-oest. A l'esquerra hi ha un porxo amb terrassa de construcció recent (1963). Antigament en aquesta part hi havia una petita galeria amb dos balcons. Els murs de la casa són de pedra, actualment arrebossats i pintats. La casa té diverses obertures, que són visibles especialment a la façana de llevant: algunes emmarcades amb llindes i brancals de pedra i d'altres, les més altes, amb maó. A la façana de ponent té una altra terrassa amb un porxo de tres arcs, obra de lany 2002. En aquest costat la casa té adossat un cobert. A l'interior de l'immoble es conserva la cambra de l'antic celler, coberta amb volta de pedra, en la qual encara hi ha una gran bóta de fusta, testimoni de l'antic ofici dels fundadors de la casa.

Inscripció a la llinda d'una finestra de la façana lateral: 1768.
Inscripció sobre el portal: 1884.

Els propietaris de la casa, de cognom Parrot, tenen fet l'arbre genealògic on hi ha algunes dades de la família. El cognom Parrot és d'origen francès i podria relacionar-se amb la immigració occitana del segle XVII. La casa veïna del Parrot de la Carretera és la més antiga de la zona i els anys 1770-1771 a les seves terres s'hi va originar el raval conegut amb el nom del Parrot. La casa del cal Boté la va construir Salvador Parrot, probablement entorn de 1768 (data d'inscripció d'una llinda). Salvador va néixer el 1733 i estava casat amb Maria Soler. Des d'aleshores els descendents de la família Parrot han estat els propietari. Antigament tenien l'ofici de boter, cosa que ha donat peu al sobrenom de la casa, però des del vesabi de l'actual propietària, Joan Parrot Bonvehí, ja no practiven aquest ofici. Segons la inscripció que hi ha al portal, l'any 1884 es va fer una ampliació de la casa. Uns anys després, el 1920, Joan Parrot Bonvehí es traslladà a fer de masover en una altra casa i va tancar aquesta. Durant la Guerra Civil cal boté va estar ocupat per refugiats republicans. L'any 1948 els propietaris vivien a Manresa i Ramon Parrot va començar a rehabilitar-la per fer-la servir com a casa d'estiueig. L'any 2002 passà a mans de l'actual propietària, Montserrat Jou Parrot, i des d'aleshores ha estat habitada permanentment.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 008).