Cal Barnaus Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de la Llum, núm. 25 (nucli urbà de Guardiola)
280

Coordenades:

41.68502
1.77345
397920
4615532
08098-131
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 004)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A015000020000EF
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès que forma part del raval conegut com les Casetes de la Riera. El cos originari, de dimensions modestes, ha conservat exteriorment la tipologia originària. És de planta rectangular, amb coberta a dues aigües, i consta de planta baixa més un pis. La façana, encarada a migdia, és actualment a pedra vista. Té un portal emmarcat amb brancals de pedra picada i rematat amb arc escarser, així com algunes finestres també amb brancals i ampits de pedra. A la dècada de 1950 la casa es va allargar amb nous cossos a banda i banda. Al sud-oest continua l'habitatge; al costat nord-est té adossat un cos amb una àmplia terrassa sota la qual hi ha un cobert i garatge. De manera aïllada, al costat sud-oest, s'ha construït modernament un nou habitatge de tres plantes: la casa nova de cal Barnaus.

Informació oral facilitada per Assumpció Torrades.

A començament del segle XIX va sorgir un petit raval format per tres cases que estaven a la vora de l'antic camí ral de Manresa a Igualada, el qual passava per aquest indret abans que el 1920 s'habilités la carretera moderna, desviada uns metres. Eren conegudes com les Casetes de la Riera (ca l'Isidre, cal Barnaus i la Caseta de la Riera) i es trobaven fora de les terres del mas Calvet, que tenien com a límit precisament la riera de Guardiola. L'avi dels actuals propietaris, Ramon Barnaus, era masover del Calvet i va establir-se en aquesta casa que havia estat heretada per un parent de la família. La casa tenia una tina i celler, i una construcció aïllada amb corrals al sud-oest. Entorn de la dècada de 1950 la casa s'allargà pel costat de llevant, en dues fases, i més tard també per ponent. Els antics corrals es transformaren en una vivenda per al fill.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 004).