Ca l'Isidre Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de la Llum, núm. 21 (nucli urbà de Guardiola)
280

Coordenades:

41.68476
1.77311
397891
4615504
08098-132
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 041)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A015000030000EM
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès que forma part del raval conegut com les Casetes de la Riera i que ha conservat en bona part la tipologia originària. El cos residencial és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües. Disposa de planta baixa i primer pis, i els murs exteriors són arrebossats. La porta d'entrada es troba a la façana que dóna al sud-est. Just sobre el portal hi ha un petit balcó. Pels costats nord i est la casa té adossats uns amplis coberts amb murs pràcticament sense obertures que donen al carrer i ofereixen al conjunt un aspecte de clos tancat. Paral·lels a la casa pel costat sud-est hi ha diversos coberts antics de pedra i totxo, actualment en desús. Per accedir al recinte es fa per un pati empedrat situat al sud-oest.

A començament del segle XIX va sorgir un petit raval format per tres cases que estaven a la vora de l'antic camí ral de Manresa a Igualada, el qual passava per aquest indret abans que el 1920 s'habilités la carretera moderna, desviada uns metres. Eren conegudes com les Casetes de la Riera (ca l'Isidre, cal Barnaus i la Caseta de la Riera) i es trobaven fora de les terres del mas Calvet, que tenien com a límit precisament la riera de Guardiola.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 041).