Caseta de la Riera Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de la Llum, núm. 27 (nucli urbà de Guardiola)
277

Coordenades:

41.68511
1.77392
397959
4615541
08098-133
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 015)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A015000010000ET
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès que forma part del raval conegut com les Casetes de la Riera i que ha conservat en bona part la tipologia originària. Està formada per un cos residencial de planta quadrada, amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa i dos pisos; el segon aixecat posteriorment amb totxana. El portal d'entrada es troba a la façana nord, que està arrebossada amb ciment. Està format per brancals de pedra a banda i banda i rematat amb una llinda feta amb dos blocs de pedra que formen un arc. Les finestres del primer pis també conserven les llindes i brancals de pedra. Al seu entorn la casa té diversos coberts construïts en diferents èpoques. Els de llevant forment una llarga filera i són bàsicament construccions antigues de pedra. Als costats sud i oest trobem altres coberts. En el pati davant del portal hi ha un antic pou que avui només s'utilitza com a reg.

Inscripció a la llinda del portal: PV 1875

A començament del segle XIX va sorgir un petit raval format per tres cases que estaven a la vora de l'antic camí ral de Manresa a Igualada, el qual passava per aquest indret abans que el 1920 s'habilités la carretera moderna, desviada uns metres. Eren conegudes com les Casetes de la Riera (ca l'Isidre, cal Barnaus i la Caseta de la Riera) i es trobaven fora de les terres del mas Calvet, que tenien com a límit precisament la riera de Guardiola. Aquesta és la més moderna de les tres cases, ja que fou construïda l'any 1875 per Pep Vila (inicials PV), tal com consta en la inscripció del portal.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 015).