Cal Ballús Perafita

Osona
Plaça de l'església, 3. Nucli urbà de Perafita. Perafita

Coordenades:

42.04188
2.10627
426032
4654812
08160-122
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Regular
Conserva la teulada vells de bigues i llates de fusta. El desús de l'edifici provoca un deteriorament progressiu.
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 39303DG2565S
Jordi Compte i Marta Homs

La fàbrica de cal Ballús es troba situada a la plaça de l'església, al costat de la rectoria. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Els murs són de maçoneria de pedra irregular parcialment arrebossats. La façana principal està orientada al nord. Presenta un portal d'arc rebaixat central emmarcat amb brancals i coronament de maó, flanquejat per dos grans finestrals emmarcats amb maó. Sobre el portal, a un nivell superior, s'obre una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra bisellada. A la llinda hi ha la data inscrita de 1782.

Segons fonts orals encara es conserven els telers de la fàbrica al seu interior.

A Perafita a principis de segle XX hi havia dues fàbriques tèxtils importants, una d'elles fou la fàbrica Ballús fundada pel senyor J. Ballús l'any 1948 i que l'any 1976 funcionava sota el nom de Teixits Maria Dolors Ballús. En aquest any treballaven a la fàbrica 3 treballadors (homes) que produïen teixits de cotó amb 6 telers Cerdans.

CORTADA, F. Xavier (1982). "La indústria tèxtil al Lluçanès. (segle XX: Olost de Lluçanès i Perafita)". L'Estel, maig de 1982.