Ca l'Eugasser Dosrius

Maresme
Paratge de Can Brugueràs, 39 - Zona de Canyamars
Pel camí del nucli de Canyamars a la creu de Rupit, passada la masia de Can Pau de la Rosa
310m

Coordenades:

41.61319
2.47964
456645
4606961
08075-127
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Dolent
Ha perdut tota la coberta i els murs estan força degradats.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A00509010
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada i enrunada completament coberta per l'abundant vegetació que caracteritza la zona. Ha perdut tota la coberta i bona part del perímetre arquitectònic que definia la seva planta. Tot i això es conserva una de les cantonades en alçat i algun altre mur de la distribució interior. S'observen les restes de l'antic forn, amb una volta malmesa bastida en maons (amb la boca i la fogaina emmarcats en pedra desbastada). En general, la construcció estava bastida amb pedra irregular de mida mitjana i disposada de forma irregular. Algun dels paraments que resten dempeus conserva el revestiment arrebossat original.

L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor.

La primera referència documental directa de la masia la trobem en una "Llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble contribueix". En aquest document, que forma part del fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars i està datat dins del segle XVIII, hi apareix citat "Eugasser". Posteriorment, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. Segons les fonts orals, la masia sempre ha estat en ruïnes. Pel que sembla, havia estat propietat de la família Prats de la masia de can Galzeran de Canyamars.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.58/138.