Ca l'Estadan Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 68
250 m al nord del nucli urbà de l'Alzinar
401

Coordenades:

41.43401
1.63944
386327
4587831
08085-290
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08084A04000004
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al SE. Compta amb planta baixa i planta pis. La disposició de les obertures de la façana principal no segueix un eix clar de simetria fet que, possiblement, és un indici d'antigues ampliacions del cos original. Totes les obertures són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser de pedra treballada.
A la part posterior se situa un edifici annex, també de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a tramuntana. La disposició de les obertures d'aquesta façana és simètrica i totes compten amb arcs escarsers, en el cas de la porta d'accés i les dues finestres de la planta baixa i amb arquets de mig punt en el de la finestra geminada corresponent a les golfes. Totes les obertures estan emmarcades amb maó i el parament és de maçoneria de pedres irregulars de petites dimensions lligades amb morter de calç.
Pel que fa a les cronologies dels edificis descrits, si bé els propietaris creuen que el nom del mas original està documentat des d'antic, les característiques físiques de l'habitatge que hem pogut visitar no semblen anar més enllà del segle XIX. Pel que fa a l'edifici auxiliar annex, està datat, interiorment, a l'any 1907.

Actualment aquest edifici forma part d'unes caves.