Cal Marc Virolla Font-rubí

Alt Penedès
Uns 425 m al nord del nucli urbà de l'Alzinar, seguint la mateixa carretera
400

Coordenades:

41.43573
1.6403
386402
4588021
08085-291
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001723200CF88H
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos. El carener discorre de forma paral·lela a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'habitatge s'articula en planta baixa i planta pis, i les obertures de la façana principal es disposen de forma simètrica a partir de tres eixos verticals. Hi ha dos accessos a la planta baixa, ambdós amb arc escarser de maó. Les obertures de la planta primera han estat molt modificades en època recent.
Tot i que no hi ha gaires elements per tal de datar l'edifici, alguns indicis com són la utilització del maó vist en les obertures, el tipus de parament i el tipus de reixes d'algunes finestres, semblen indicar que l'immoble es construí en algun moment de la segona meitat del segle XIX.