Ca l'Argila
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  Plaça Dr. A. Griera núm. 7 - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  nucli urbà

  Coordenades:

  41.98082
  2.17485
  431642
  4647976
  Número de fitxa
  08199-29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Coberta refeta l'any 2001 mantenint el nivell anterior.
  Caldria revisar les bigues dels trespols.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 015A09001
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta + 1 planta sota coberta. Coberta a dues vessants (nord-sud) refeta l'any 2001. Murs de pedra irregular lligada amb morter de calç. Sembla que l'edifici actual estaria format per la unió de dues cases construïdes en diferents moments del segle XVIII; entre una i altra s'observa una petita inflexió a la façana. Aquesta hipòtesi també estaria avalada per la distribució de les obertures. L'edifici més antic, al costat esquerre, inclouria tres de les quatre portes de la planta baixa, totes amb elements de pedra. Una porta més ampla, amb arc rebaixat; la central, adovellada amb arc escarser i, una altra de més petita, amb l'arc lleugerament rebaixat. Tot i així, no sembla que siguin totes de l'edifici original. A la primera planta hi ha dues finestres amb brancals de pedra (motllura bisellada), llinda monolítica i ampit motllurat. Inscripcions: - La llinda de la finestra de l'esquerra té uns signes incisos que no s'han pogut desxifrar: estan formats per una "I" majúscula, una "S" invertida (o una "R" incompleta), una fletxa cap amunt (un triangle amb una línia a la part central que intersecciona amb la base del triangle) i altres signes sobreposats que podrien interpretar-se com les lletres "M" i "A" sobreposades. - Sota la segona finestra (a la dreta) hi ha un carreu amb la inscripció "17 [creu sobre peanya] 22". - Damunt la porta petita, un altre carreu duu incisa la inscripció "17 [creu sobre peanya] 25". A la planta sota coberta hi ha dues finestres petites, d'amplades diferents, amb elements de pedra i ampits motllurats; possiblement, la del costat dret hagi estat modificada. Pel que fa a l'hipotètic edifici del tram est, té una porta a la planta baixa amb un arc rebaixat, idèntica a la del costat oest, una finestra a la primera planta amb els elements de pedra i l'ampit motllurat (sembla una imitació dels anteriors), brancals amb motllura bisellada i llinda monolítica amb la inscripció "17 [creu sobre penya] 51". Al pis sota coberta hi ha una petita finestra amb els elements de pedra i l'ampit motllurat.

  També es coneixia l'edifici com a "cal Bisbe".