Can Vilaseca
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  carrer Nou núm. 1-3 - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  nucli urbà

  Coordenades:

  41.98355
  2.17309
  431499
  4648280
  Número de fitxa
  08199-30
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Edifici on s'han realitzat diverses rehabilitacions des de mitjans segle XX fins a l'actualitat.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 48701DG3418S
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta rectangular, situat davant l'església parroquial, que s'ha anat ampliant a partir d'un edifici inicial, possiblement d'inicis del segle XIX. Planta baixa + 1 planta + 1 planta sota coberta. Coberta a dues vessants (nord-sud). Murs de pedra. Façana principal al nord, davant l'església. En una data indeterminada es va afegir un cos a l'oest i uns coberts que, durant la segona meitat del segle XIX, es transformarien en habitatge. A la façana posterior (sud), de pedra vista com la de l'oest, es veu el punt on s'adossa la darrera construcció, en contacte amb la cantonada del segon edifici. La façana principal ha estat pintada recentment, se li ha donat un aspecte unitari, sense diferenciar els diferents cossos; tot i així, es pot intuir l'evolució de l'edifici. L'edifici inicial tenia la mateixa estructura de la majoria de cases del nucli antic: porta a la planta baixa, una finestra a la primera planta i finestra petita a la planta situada sota coberta; tots els elements en el mateix eix vertical de la porta; a l'esquerra, a l'est, devia haver-hi finestres petites que es van ampliar posteriorment. La porta principal és adovellada, amb arc rebaixat. Brancals i llindes de pedra a les finestres i ampits motllurats. La finestra de l'oest té una motllura de quart de cercle als brancals, igual a la de la porta principal; la finestra de l'est, tot i tenir l'ampit motllurat, és més nova. Hi ha dues finestres petites a la segona planta; la que està situada sobre l'eix vertical de la porta té els elements de pedra i l'ampit motllurat; la que està situada a l'est té un ampit imitant l'anterior. La façana est de l'edifici original s'adossa a un edifici preexistent; la façana oest es va modificar al construir l'edifici nou i, la façana sud, té edificacions contemporànies adossades. A les finestres dels cossos afegits es va imitar les finestres de l'edifici original, donant-li unitat.

  Correspon al grup d'edificis construït durant el segle XIX que van configurar un eix urbà a l'oest de l'església parroquial. No es conserva documentació escrita coneguda.