Ca l'Antiga
Teià

  Maresme
  Torrent del Dr. Barrera, 84

  Coordenades:

  41.501934550553
  2.3240670032289
  443587
  4594699
  Número de fitxa
  08281 - 50
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Contemporani
  Segle
  XV/XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BCIL 8-10-2015 (POUM)
  Es permet l'ampliació segons les condicions que es fixen al catàleg de masies i cases rurals (art.50.2 DL 1/2010).
  Per a qualsevol intervenció en els cossos annexos caldrà, prèviament, la realització del corresponent estudi històricoartístic.
  En el cas d'efectuar-se obres o reformes tant a l'interior com a l'entorn immediat, caldrà intervenció o control arqueològic, a determinar mitjançant l'informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  Nivell B
  (Art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme DL 1/2010)
  A part de l'habitatge familiar, es pot destinar a un establiment de turisme rural, i en aquest supòsit, es permet l'augment d'un 20% de l'edificació catalogada. El projecte d'ampliació haurà de mantenir l'estil d'edificació original, constituint un conjunt arquitectònic coherent i harmonitzat amb el paisatge.
  L'ampliació de l'edificació existent es condiciona a la redacció i tramitació d'un Pla Especial Urbanístic.
  Forma part del conjunt arquitectònic de les masies tradicionals de Teià que es troben en règim de sól no urbanitzable, i que per la seva situació esdevé important per a recuperar valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  08281A001000120000ZR
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  Construcció d'origen medieval que conserva elements de pedra en les llindes i muntants de les obertures, amb una ampliació de 1872 d'estil eclèctico-colonial amb una balustrada que fa de barana del nivell exterior situat a una cota superior al de l'accés a la construcció antiga. També hi ha una bassa i ombracle a nivell inferior integrats al conjunt edificat.

  També és d'interès la tanca de maçoneria que limita a ponent la finca. A l'amillarament de 1865 apareix com "Enseñanza de las Monjas" de la que tant sols hi resta la capella situada rere la casa de pagès, la casa senyorial és de finals del segle XIX i més gran que segons el planell de 1865, el origen pot ser al segle XIX que alguna filla de casa Pol de la família Fivaller era monja Carmelita i li fessin donació d'un tros de terreny de la finca de Casa Pol que la rodeja pels quatre costats. 

  La Fundació Ca l'Antiga és una nova entitat sense ànim de lucre que dedica, actualment, la seva activitat a promoure les arts plàstiques i l'art en general. També té un ús cultural i social. 

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015. 

  http://www.teia.cat/item/799-calantiga

  Bonet i Garí, Ll., Les masies del Maresme. Centre Excursionista de Catalunya. 1983.