Ca l'Amigó/Ca la Pelegrina El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de l'actor teatral Joan Santacana, 2
85

Coordenades:

41.43563
2.00674
417017
4587594
08158 - 201
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Legal
BPU. F55-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
6978813DF1867H
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici de planta triangular, amb coberta a dues vessants de teula àrab i carener paral·lel al carrer principal. Presenta planta baixa i pis i se li ha afegit un sòcol d'aplacat de pedra aliè a l'edificació original. Les obertures en façana són de llindar pla (les dues finestres) i d'arc escarser la porta d'accés a l'edifici. El ràfec és de teula vista, parcialment ocult per un canaló.

El 1823 Andreu Campderrós Casanovas vivia en aquesta casa amb la Peregrina Llopart , per aixó aquesta casa es va dir també Ca la Peregrina. El seu fill, Sadurní Campderrós Llopart, es va casar amb l'Arcàngela Amigó Roig, i a partir d'aquest momentm la casa es va conèixer por aquest nom (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.