Almorratxes aspergidores El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de Mossèn Rull, 8

Coordenades:

41.43797
2.01105
417380
4587850
08158 - 202
Patrimoni immaterial
Costumari
Popular
Contemporani
XVII-XIX
Dolent
Coneguda per pocs habitants del Papiol. Recollida en bibliografia local.
Inexistent
Obert
Simbòlic
Pública
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Al segle XVII, els administradors de les capelles de l'església del Papiol eren posseïdors d'almorratxes. De la seva utilització com aspergidor dels altars i d'un episodi punible per l'església en fer mal ús del ruixador, hi ha notícies en un document de l'any 1701: el visitador del bisbe manà en aquell any, que en cas de tornar-se a produïr aquesta "gran indecència", el que tornes a fer tal acció fós castigat amb la pena d'excomunió major. Era rector aleshores Sebastià Rotxotxo, que feia 31 anys que regia la parròquia, i l'any següent va ser substituït per l'ecònom Pere Masarnau. El 1703 va venir el rector definitiu, Francesc Vadell. Tots els sacerdots van ésser advertits pel visitador que, en cas de desobeir la prohibició d'ús de les almorratxes,se'ls imposaria una pena de 10 lliures (Faura i Casanovas: 1999: 199-200).

Faura i Casanovas, E. (1999) L'ahir i l'avui del Papiol. El Papiol: Ajuntament del Papiol. Edit. Efadós.