Ca l'Ajut
Òdena

  Anoia
  Camí de Ca l'Ajut, PK 0,900
  Emplaçament
  Turó a tocar el camí que porta a Ca l'Ajut, just abans del pilons d'entrada a la finca

  Coordenades:

  41.60997
  1.58228
  381872
  4607444
  Número de fitxa
  08143 - 298
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Estat de conservació
  Dolent
  Camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 3019
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A01000019
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  En una elevació del terreny a uns 400 metres al NE de ca l' Ajut es localitza l'estació arqueològica de Ca l'Ajut de la qual no s'aprecien d'hàbitat segures, però no descartem la possibilitat que ho fossin les localitzades durant la revisió de la Carta Arqueològica el 1991, quan es va constatar l'existència de dues estructures de pedra seca en la part alta del vessant de ponent, les quals flanquegen un antic camí que mena al cim de l'elevació. Una de les estructures d'uns 3 metres de llarg per 1 d'ample presenta un dels extrems en forma de triangle. El fet que aquestes construccions no s'hagin pogut relacionar amb cap tipus de material dificulta la seva relació amb l'assentament ibèric. El jaciment està orientat a migdia i en posició dominant.
  Es localitzen, sobretot en el vessant de migdia del turó, abundants fragments de ceràmica comuna ibèrica feta a mà amb desgreixant i cuita poc acurades i d'altres fetes a torn amb pastes tant bicolors com també monocromes, corresponents a bols i gerres amb perfils en S i de secció de coll de cigne, i àmfores ibèriques de la costa catalana. La majoria del material arqueològic recuperat apareix al peu del turó i també molt a prop del capdamunt de l'elevació, en els marges de les superfícies aplanades dedicades al conreu de cereals.

  El jaciment va ser descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Durant la redacció de la Carta Arqueològica, el 1984, i la revisió posterior del 1991, es va constatar la inexistència d'estructures vinculades al jaciment, tot i que, en aquesta darrera inspecció va semblar que uns marges de pedra seca s'articulaven per formar una estructura de planta triangular.

  MALUQUER DE MOTES, J. [ET ALII] (1982). Catàleg provisional dels poblats de l'època ibèrica al Principat de Catalunya, Universitat de Barcelona. Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Barcelona.