Ca l'Adzet
Òdena

  Anoia
  C-37z
  Emplaçament
  A la banda oest de la carretera C-37, d'Igualada a Manresa

  Coordenades:

  41.62417
  1.65822
  388224
  4608919
  Número de fitxa
  08143 - 97
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A005000600000HH
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Masia orientada de planta regular que consta de planta baixa, planta pis i golfes, amb
  coberta a dos vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana
  principal. L'accés a la casa es produeix per una vorera construïda al costat de la carretera.
  La casa disposa d'un cos adjunt construït a cada banda amb un petit pati de llums entre la
  casa i el cos de ponent.
  La façana principal de ca l'Adzet és de composició simple. A la planta baixa hi ha una porta
  amb una finestra a cada banda, a la planta pis hi ha un balcó i dues finestres, i a les golfes
  tres petites obertures. La façana posterior presenta poques obertures amb un cos que
  allotja les instal·lacions. La façana nord-est no disposa d'obertures i la sud- oest en té molt
  poques, totes elles de petita dimensió. La façana principal ha estat reformada recentment i
  mostra una imatge d'arquitectura contemporània amb un acabat arrebossat pintat; la resta
  de façanes conserven un antic arrebossat.
  L' annex adossat a la banda sud-oest és de planta regular i consta de planta baixa amb
  coberta de teula ceràmica a dos vessants i carener paral·lel a la façana principal. Disposa
  d'un portal per l'entrada de vehicles tancat amb porta metàl·lica i algunes obertures més
  modernes a les altres façanes. L'annex adossat a la banda nord-est és de planta regular i
  consta de planta baixa amb coberta a un sol vessant de teula ceràmica. També disposa
  d'un portal per l'entrada de vehicles tancat amb porta metàl·lica. Aquest annex té a la
  banda posterior un cos adjunt de planta regular, que consta de planta baixa amb coberta
  de dos vessants de teula ceràmica i mostra una part construïda amb totxana sense
  revestir. Al seu extrem nord hi ha un últim cos adjunt de planta regular, que consta de
  planta baixa amb coberta a un sol vessant de xapa i revestiment d'arrebossat de ciment.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  A la planimetria històrica de l'ICC de l'any 1914, Ca l'Adzet no apareix documentat mentre
  que el conjunt d'El Forn apareix dibuixat amb el nom d'El Forn de l'Agustinet.
  L'època de construcció de ca l'Adzet no està documentada, però segons la informació
  facilitada per l'actual propietària del Mas Rossinyol, el propietari de l'antic ca l'Adzet, que
  era situat al costat del mas Rossinyol, va construir la casa de ca l'Adzet al costat d'El Forn
  quan els propietaris del Mas Rossinyol li van comprar l'antic ca l'Adzet.
  La façana principal del conjunt orientada a la nova carretera C-37, fa pensar que Ca
  l'Adzet va ser construït a la primera meitat del segle XX, quan ja funciona el nou traçat de
  la carretera d'Igualada a Manresa.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona