Cal Mestre Vila Vell
Òdena

  Anoia
  Camí de Can Brunet
  Emplaçament
  A la banda oest de la carretera C-37, d'Igualada a Manresa

  Coordenades:

  41.62445
  1.65521
  387974
  4608954
  Número de fitxa
  08143 - 98
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1838
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A005000700000HP
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Cal Mestre Vila Vell està configurat per un volum principal composat per la masia i un
  conjunt de cossos adjunts a la casa, bastits en diferents fases, formant un únic cos
  construït. Disposa de dues edificacions auxiliars separades del volum principal que
  corresponen a un nou habitatge, que amortitza l'estructura dels antics corrals i un cobert
  per cavalls. A la banda de ponent del conjunt hi ha l'hort i les restes d'una antiga bassa; a
  la banda sud del pati principal es troba el jardí i seguidament una àrea destinada a
  l'ensinistrament del cavalls.
  Masia orientada a sud de planta regular que consta de planta baixa, planta primera, planta
  segona i unes golfes amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i
  carener paral·lel a la façana principal. La casa disposa d'un cos adjunt a la banda de
  ponent construït en diferents fases i de tres annexes a la banda de llevant.
  L'accés a la masia es produeix a través d'un portal d'arc escarser, amb la data de 1838
  cisellada a la clau. A la planta primera hi ha dues finestres i a la planta segona dos
  balcons, tots ells de factura contemporània. La part superior del mur està construïda amb
  obra de fàbrica sense revestir, fruit d'una recent remunta. La resta de mur mostra el
  paredat irregular original. La façana posterior de tramuntana, disposa de cinc finestres de
  diferents dimensions i d'arquitectura simple, sense mostrar cap ordenació aparent. També
  s'aprecia la recent remunta del mur i la resta del parament conserva un antic arrebossat.
  La façana de ponent disposa de dues finestretes i està revestida amb arrebossat de ciment.
  La façana de llevant de la casa i els cossos adjunts configuren la façana d'accés al conjunt
  des de la banda est. Aquesta façana disposa d'una porta a nivell de planta segona que
  comunica amb una terrassa, la qual disposa d'un pou. Des de la terrassa es baixa a través
  d'unes escales al pati d'accés, situat a nivell de la planta primera de l'habitatge.
  El cos que dóna façana al pati principal és de planta regular i consta de planta baixa i
  planta primera amb coberta a una sola vessant de teula ceràmica. La façana que dóna al
  pati principal del conjunt disposa de dues arcades de mig punt perfilades amb maó ceràmic
  a planta primera i una porta i finestra a planta baixa. A la banda de llevant hi té adossat el
  tercer annex que funciona de cobert amb portal de llinda de formigó per l'entrada de
  vehicles i murs de totxana sense revestir.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  L'època de construcció de Cal Mestre Vilavell se situa l'any 1838.
  Segons Xavier Jorba, "Josep Vila, mestre de cases, compra a Magí Aguilera del Mas de les
  Rovires una peça de terra vinya anomenada "Sota lo Forn" en la qual edificarà l'any 1838
  el nou habitatge. Josep Vila era descendent d'una nissaga de mestres de cases (Pere Vila,
  Salvador Vila)".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona