Ca la Pepeta Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer Igualada, núm. 18 (nucli urbà de Guardiola)
330

Coordenades:

41.67945
1.76571
397267
4614923
08098-139
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Recentment reformada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7351005CG9175S0001JX
Jordi Piñero Subirana

Casa situada al nucli urbà de Guardiola, representativa d'un tipus de construcció popular pròpia del segle XIX, la qual ha conservat molt integrament la tipologia i el volum originaris. Es tracta d'una edificació adossada només per una façana lateral a una altra casa, cal Joan Xacó. És de planta rectangular, amb coberta a tres aigües, i consta de planta baixa més dos pisos. La composició de les façanes és molt regular. La principal té dos balcons en cadascun dels dos pisos, perfectament alineats, mentre que la façana lateral té quatre finestres a la planta baixa, tres balcons al primer pis i quatre finestres, més petites, al pis superior. Totes perfectament alineades. Els murs són actualment a pedra vista, i les obertures estan emmarcades majoritàriament amb maó, tot i que alguna té llinda i brancals de pedra. A la part inferior aquesta façana té un talús amb funcions de contrafort, ja que en aquest sector el terreny fa desnivell. Al costat nord té un petit cos adossat i, més enllà, uns coberts que es troben actualment en estat de ruïna. L'edifici, però, ha estat reformat recentment i presenta un aspecte molt endreçat.