Cal Joan Xacó Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer Igualada, núm. 16 (nucli urbà de Guardiola)
331

Coordenades:

41.67949
1.76576
397271
4614927
08098-138
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7351004CG9175S0001IX
Jordi Piñero Subirana

Casa situada al nucli urbà de Guardiola, representativa d'un tipus de construcció popular pròpia del segle XIX que combina la pedra i el maó. Es tracta d'una edificació entre mitgeres, molt estreta, formada per un cos més alt junt a un cos davanter força petit alineat amb el carrer. Malgrat la petitesa de la façana principal, aquesta presenta una composició elegant. Sobre el mur actualment a pedra vista hi destaquen les obertures emmarcardes amb maó: un portal rematat amb arc escarser i una finestreta minúscula a planta baixa, i una galeria formada per dues obertures també amb arc escarser al primer pis. Modernament, s'hi han afegit les baranes dels balcons, que arrenquen d'un petit voladís de maó. A l'interior es conserva una volta de pedra i una menjadora. L'interior s'ha restaurat tal com era antigament. A la planta baixa conserva una volta de pedra i la menjadora de la mula, així com una escala estreta de pedra. El celler està obert a la roca mare i té alguns forats, possiblement de barrinades.

Informació oral facilitada per Marc Sellarès

Segons fonts orals i documentals, l'any 1850 va néixer l'hereu de cal Xacó, Anton Sellarès Vila, el qual va tenir tres o quatre germans més d'una altra mare. A cadascun els hi va donar una casa: Cal Valentí Xacó (ara ca la Tereseta, al raval del Sellarès), cal Jepet Xacó (ara cal Jepet) i cal Joan Xacó. D'aquesta última, a cal Cabanes en deien "ca la Padrina".