Ca la Llússia Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria (Cal Cintet), 73
Km 15,8 de la Ctra. BP-2126
272

Coordenades:

41.41672
1.68064
389740
4585858
08085-198
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08084A00800041
Miquel Gea i Bullich

Edifici d'estil popular de planta rectangular amb teulada àrab de dos aiguavessos. El carener és paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. Compta amb planta baixa i planta pis. La distribució de les obertures de la façana principal, totes allindades, és simètrica si no tenim en compte una ampliació que s'efectuà a la casa pel costat de ponent. L'obertura central de la planta primera és un balco amb barana de ferro de barres sense decoració.