C/ Barcelona, 4-6
Sitges

  Garraf
  c/ Barcelona, 4-6

  Coordenades:

  41.23604
  1.81202
  400445
  4565641
  Número de fitxa
  08270-40
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  El Pla Especial determina la conservació estricta de les façanes.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 40. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62203DF0605N
  Autoria de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Es tracta de dos edificis de tres plantes (pb + 2p) que, malgrat presentar característiques arquitectòniques dissemblants, estan integrats en un conjunt de l'arquitectura popular del casc urbà de la vila de Sitges força significatiu.
  La finca nº 4 presenta una porta en la seva planta baixa i un balcó en els pisos superiors. Totes les obertures són rectangulars; en els balcons, la volada d'obra mostra un motllura de perfil simple i la barana metàl·lica està conformada per barrots sense decoració. En el coronament s'identifica una barana metàl·lica entre pilars d'obra.
  La finca nº 6 consta en la seva planta baixa d'una porta (amb forma d'arc de mig punt per la part externa i rectangular per la banda interna) i de dues finestres situades a diferents alçades. En el primer pis s'identifica un balcó emplaçat en el centre i flanquejat per finestres; del balcó destaca la gran proporció de la volada i de la motllura que la sustenta, així com el programa decoratiu, notablement elaborat, del centre de la barana metàl·lica. En el segon pis es localitza una galeria conformada per tres finestres en forma d'arc de mig punt, integrades per un ampit corregut; a banda i banda de dita galeria se situen dues obertures independents d'igual disseny. El ràfec de la teulada, amb un voladiu força desenvolupat, se sustenta sobre grans mènsules de fusta.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció V (nº 6) i IV (nº 8). Formen part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)