C/ Barcelona, 2- C/ de l'Aigua, 30
Sitges

  Garraf
  c/ Barcelona, 2- c/ de l'Aigua, 30

  Coordenades:

  41.23611
  1.81193
  400438
  4565649
  Número de fitxa
  08270 - 39
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana amb reordenació de les obertures de la planta baixa.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 39. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62201DF0605N
  Autoria de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici a dos vents que presenta tres nivells d'alçada (pb + 2p) i que obre la seva façana principal al c/ Barcelona. La composició arquitectònica es caracteritza per la distribució irregular de les obertures, inexistents en la zona més propera a la cantonada entre els carrers de Barcelona i de l'Aigua. Destaquen també els carreus de pedra que es conserven visibles en l'angle que conformen ambdues façanes.
  Pel que fa a la façana principal, a la planta baixa consta de dues portes rectangulars de disseny senzill, mentre que els pisos superiors mostren un balcó central flanquejat per dues finestres. Les volades dels balcons, d'obra, presenten perfils simples i redueixen progressivament la seva amplada; les baranes, metàl·liques, estan conformades per barrots sense decoració. Totes les obertures estan emmarcades per bandes llises que sobresurten del plom del frontis. En el segon pis, aquesta decoració queda reduïda a la part superior.
  En el coronament són visibles els forats circulars de ventilació de la solera del terrat, per sobre dels quals se situa la cornisa de maó. Del mateix material està constituïda la barana d'obra, que alterna petits pilars amb zones llises.
  La façana del c/ de l'Aigua presenta una porta d'accés en el seu extrem dret i tres finestres en cadascun dels pisos superiors; el disseny d'aquestes obertures concorda plenament amb les del frontis principal. Únicament cal mencionar la presència, en la planta baixa, d'una finestra rectangular, resultat d'una operació presumiblement recent.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)