BARRACA DE LA FONT DE LA BONAMOSSA Copons

Anoia
08071-225
Patrimoni immoble
Edifici
Sense ús
Privada

Veure fitxa núm. 224. Una part de la barraca està bastida en maons lligats amb morter.