Barraca d'artigaires del Termenal II Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Corral d'en Riera
  A poca distància de la carretera de La Costa del Montseny a Santa Fe.
  1166

  Coordenades:

  41.76154
  2.44884
  454184
  4623448
  08081-80
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Dolent
  Només es conserven restes minses dels murs de façana
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08080A006001920000HS
  Virgínia Cepero González

  Es tracta de les restes d'una barraca enrunada i coberta per la vegetació. És de planta quadrada d'uns 3 m de llarg i uns 3 m d'amplada.
  La tècnica constructiva utilitzada és la de la pedra seca, de procedència local, de tamany mitjà sense relligar. No presenta cap mur divisori interior.
  L'alçada conservada dels murs oscil·la entre els 0,5 i els 0,7 m. No s'observen restes de la coberta, que probablement era de fusta o de lloses.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081195.

  Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.
  Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any.
  La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser lleugera, de fusta, tot i que també es documenta l'ús de les lloses.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.