Barraca d'artigaires o corral d'en Pla Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Coll de Santa Helena
  Per sobre i pròxim a la carretera de La Costa a Santa Fe a l'alçada de les antenes.
  1279

  Coordenades:

  41.75787
  2.46253
  455320
  4623033
  08081-81
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Dolent
  No conserva la coberta originària
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Barraca de planta quadrada d'uns 3 m de llarg per 3 m d'amplada. La tècnica constructiva utilitzada és la de la pedra seca, de procedència local, de tamany mitjà sense relligar. No presenta cap mur divisori interior.
  La seva alçada oscil·la entre el metre i metre i mig. No conserva la coberta originària, que podia ser de fusta o de lloses; l'actual és d'uralita.
  És molt difícil atribuir a aquesta construcció una cronologia precisa. Les barraques d'artigaires es relacionen amb les tasques de desartigar els camps i fer crema de rostolls i d'altres maleses per tal de crear noves zones de pastura per al bestiar. Es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081163

  Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.
  Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any.
  La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser lleugera, de fusta, tot i que també es documenta l'ús de les lloses.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.