Aubreda o Albereda
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Mas Aubareda. Al sud del nucli urbà.
  Emplaçament
  Turó davant l'Aubareda, el camí del mas a la Fou, al costat d'un petit hort
  508

  Coordenades:

  41.54249
  1.52139
  376670
  4600037
  Número de fitxa
  08226 - 150
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Segle
  II-I aC
  Estat de conservació
  Regular
  No s'ha efectuat cap intervenció arqueològica, per tant, es desconeix l'estat de conservació del jaciment
  Protecció
  Legal
  AIA.Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 7697
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08226A007000880000AF
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  Jaciment descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, el 8 d'agost del 1965. Amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica l'any 1985, s'aprecià que el camí talla el turonet pel seu costat de migdia i que en aquest tall
  erosionat hi surten restes de parets de pedra seca o unides amb fang, amb uns carreus molt ben reblits amb l'auxili de pedres més petites. Una de les parets arriba a uns 0'40 m d'alçada màxima, però les restants només conserven la seva primera filada assentada directament damunt la roca que, en algun sector, sembla retallada per tal d'anivellar el terra. També s'aprecià algun angle d'habitació. Es van detectar indicis de carbons i cendres en algun paviment tallat per tal d'ampliar el camí. Cal destacar l'absència de ceràmica pròpiament romano-imperial. Els materials recollits superficialment, són els següents: fragments de ceràmica ibèrica feta a mà, de pastes grolleres amb desgreixant de quars i decoracions
  variades a base de cordons horitzontals aplicats a través d'impressions o incisions. Cal destacar una sèrie de fragments que són molt prims per aquest tipus de ceràmica, fragments d'àmfora ibèrica de la costa catalana sense coll i vora plana, amb fons cònic, de pasta bicolor i
  bona cuita. També altres fragments de ceràmica ibèrica feta a torn, d'ús comú pertanyents a gerres de diferents tamanys, un fragment d'àmfora ibèrica amb dos grafits o caràcters ibèrics, i vores de ceràmica gris monocroma que imiten plats de formes campanianes. També molts fragments de ceràmica gris fosc amb vores planes de vasos tipus "kalathos", fragments de ceràmica Campaniana molt degradada, entre els que s'ha pogut classificar algun plat del tipus B de la forma 5 de Lamboglia i de la forma 31 en Campaniana A moderna, petits trossos amorfs de ferro i també un broc en ceràmica gris medieval, fragments d'àmfora de textura sorrenca.
  Es tracta, probablement, d'un petit poblat o nucli d'habitacle d'època ibèrica, fonamentalment en la seva etapa final. Els arqueòlegs responsables de la revisió de la Carta l'any 1991, indiquen que aquest assentament a sofert en els últims anys diverses actuacions que han perjudicat el seu estat de conservació; per una banda s'ha fet un doble rebaix en un dels extrems per un hort, i en el vessant de migdia s'ha pogut constatar l'acció d'incontrolats que han
  deixat part d'un dels murs al descobert.

  El material es troba dipositat al Museu Comarcal de l'Anoia / Núms. de referència: P-37 (2), M-49 i M-220.
  Foto: Angels Pujol SPAL (2016: pag.134-135 ) i IPAC

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  PUJOL, A. (2016). Sant Martí de Tous. Revisió de l'inventari arqueològic i estudi del poblament des de la Prehistòria fins a l'Edat Mitjana. Diputació de Barcelona.