Arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà Lluçà

Osona
Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

Coordenades:

42.0681
2.07334
423338
4657753
08109-178
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

L'arxiu Parroquial de Santa Maria de Lluçà es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà conté la documentació generada pel funcionament propi d'una parròquia a nivell d'administració i de l'activitat notarial i consta de 19 sèries amb 33 unitats documentals, en suport paper i pergamí, volum i lligall, foli i quart, amb una cronologia que va del segle XVI-XX. Les sèries documentals de l'arxiu parroquial són les següents: 2.68.53. Matrimonis (1 UD). 1812-1843 2.68.54. Defuncions (1 UD). 1861-1936 2.68.55. Vària sacramental. (2 UD). 1771-1911 2.68.56. Aniversaris i celebracions. (1 UD). 1728-1925 2.68.57. Administració de l'Obra. (2UD). 1702-1853 2.68.58. Visites pastorals i documents episcopals (2 UD). 1617-1829 2.68.59. Consueta. (1 UD). 1650. Datació aproximada 2.68.61. Comptes. (1 UD). 1622-1861 2.68.62. Llevadors de renda. (2 UD). 1701-1900 2.68.63. Causes Pies. (4 UD). 1708-1862 2.68.64. Correspondència. (1 UD). 1654-1897 2.68.66. Confraries. Confraria del Roser (2 UD). 1621-1897 2.68.68. Manuals notarials. (3 UD). 1620-1667 2.68.69. Capítols matrimonials. (1 UD). 1653-1674 2.68.70. Testaments. (2 UD). 1614-1846 2.68.71. Actes notarials. (1 UD). 1652-1836 2.68.73. Processos. (2 UD). 1801-1900 2.68.75. Vària notarial. (3 UD). 1550-1900 2.68.76. Pergamins. (1 UD). 1592

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries. La imatge s'ha extret de la pàgina web del Bisbat de Vic.

La parròquia té com a sufragànies Santa Eulàlia de Puig-oriol (fins el 1855), Sant Pere del Grau o de Torroella, Sant Climent de la Riba i Sant Cristòfol de Borrassers. Una altra capella del terme és la de Sant Quirze de Tordelespar.

Arxiu biblioteca del Bisbat de Vic. Pàgina electrònica: www.abev.net