Arxiu parroquial de Santa Eulàlia de Puig-oriol Lluçà

Osona
Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

Coordenades:

42.0681
2.07334
423338
4657753
08109-177
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

L'arxiu Parroquial de Santa Eulàlia de Puig-oriol es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu parroquial de Santa Eulàlia de Puig-oriol conté la documentació generada pel funcionament propi d'una parròquia a nivell d'administració i de l'activitat notarial i consta de 9 sèries amb 25 unitats documentals, en suport paper, volum i lligall, amb una cronologia que va del segle XVI-XX. Les sèries documentals de l'arxiu parroquial són les següents: 2.104.56. Aniversaris i celebracions. (1 UD). 1738-1808 2.104.61. Comptes i factures. (7 UD). 1661-1900 2.104.64. Correspondència (1 UD). 1556-1856 2.104.67. Vària d'administració (4 UD). 1601-1900 2.104.68. Manuals notarials (1 UD). 1513-1600 2.104.69. Capítols matrimonials (3 UD). 1581-1891 2.104.70. Testaments. (2 UD). 1581-1891 2.104.71. Actes notarials (3 UD). 1501-1900 2.104.75. Vària notarial (3 UD). 1501-1900

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries. La imatge s'ha extret de la pàgina web del Bisbat de Vic.

Arxiu biblioteca del Bisbat de Vic. Pàgina electrònica: www.abev.net