Arxiu parroquial de Sant Cristòfol de Borrassers Lluçà

Osona
Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

Coordenades:

42.0681
2.07334
423338
4657753
08109-176
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

L'arxiu Parroquial de Sant Cristòfol de Borrassers es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu parroquial de Sant Cristòfol de Borrassers conté la documentació generada pel funcionament propi d'una parròquia a nivell d'administració i de l'activitat notarial i consta de 2 unitats documentals classificades: 1701-1900. (2UD) s. XVIII-XIX

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries. La imatge s'ha extret de la pàgina web del Bisbat de Vic.

D'aquest fons es va destriar la documentació pertanyent al fons patrimonial del mas Coma de Borrassers, al destriar-lo la classificació del catàleg dels fons de la secció d'arxius parroquials, monàstics, corporatius i privats fet per Miquel S. Gros, Josep Mª Masnou i Ramon Ordeig ha quedat absoleta i resta pendent de classificació ja que s'ha detectat que es recullen alguns baptismes i defuncions del 1773, llibretes de compliment pasqual que es complementa perfectament amb les del fons parroquial de Lluçà (Sant Cristòfol de Borrassers n'és sufragània, al igual que Santa Eulàlia de Puig-oriol de la que també queda recollit el compliment pasqual). També hi ha control de la celebració de misses i altres celebracions, comptes i alguns documents del rector Jaume Coma.

Arxiu biblioteca del Bisbat de Vic. Pàgina electrònica: www.abev.net