Arxiu Administració del terme civil de Lluçà Lluçà

Osona
Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

Coordenades:

42.0681
2.07334
423338
4657753
08109-179
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

L'arxiu de l'administració del terme civil de Lluçà es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu conté la documentació generada pel funcionament propi del comú de Lluçà i consta de 3 sèries amb 8 unitats documentals, en suport paper, lligall, foli, quart i octau, i fulls solts, amb una cronologia que va del segle XVII-XX. Les sèries documentals de l'arxiu són les següents: 2.68.01.01. Administració general del terme. (2 UD). 1718-1912: 2.68.01.01.04. Correspondència (1 UD). 1718-1912 2.68.01.01.05. Nomenaments de batlles, regidors i altres. (1 UD). 1806 2.68.01.02. Finances i patrimoni. (5 UD). 1675-1915: 2.68.01.02.01. Talles. (1 UD). 1710-1807 2.68.01.02.02. Censals. (1 UD). 1738-1797 2.68.01.02.03. Fiscalitat. (1 UD). 1718-1912 2.68.01.02.04. Comptabilitat. (1 UD). 1746-1873 2.68.01.02.06. Arrendaments. (1 UD). 1675-1915 2.68.01.08. Instrucció pública. (1 UD). 1800

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries. La imatge s'ha extret de la pàgina web del Bisbat de Vic.

Arxiu biblioteca del Bisbat de Vic. Pàgina electrònica: www.abev.net