Arxiu Monestir de Santa Maria de Lluçà Lluçà

Osona
Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

Coordenades:

42.0681
2.07334
423338
4657753
08109-180
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XIX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

Una part de l'arxiu del monestir de Lluçà es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu únicament recull capbrevacions fetes per la Capellania de Santa Margarida i pel monestir de Lluçà. Consta de 2 unitats documentals en paper, volum i foli, amb una cronologia que va del segle XV al XIX. Les sèries documentals són: 3.5.72. Capbreus. (2 UD). 1401-1827: - Fragment del capbreu de la capellania de Santa Margarida. 1401-1500 - Capbrevació de Llussà del any 1827. 1827

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries. La imatge s'ha extret de la pàgina web del Bisbat de Vic.

Arxiu biblioteca del Bisbat de Vic. Pàgina electrònica: www.abev.net