Arxiu parroquial de Sant Andreu de Gurb Gurb

  Osona
  Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

  Coordenades:

  41.93991
  2.24382
  437316
  4643381
  08100-210
  Patrimoni documental
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  XIV-XX
  Bo
  Física
  Restringit
  Científic
  Privada accessible
  Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
  Jordi Compte

  L'arxiu Parroquial de Sant Andreu de Gurb es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu parroquial de Sant Andreu de Gurb conté la documentació generada pel funcionament propi d'una parròquia a nivell de cura d'ànimes, d'administració de béns i de l'activitat notarial i conté també part de la documentació generada per les tres parròquies sufragànies: Sant Cristòfol de Vespella, Sant Julià Sassorba i Sant Esteve de Granollers de la Plana. Consta de 22 sèries amb 163 unitats documentals, en suport paper i pergamí, volum i lligall, foli i quart, amb una cronologia compresa entre els segles XIV i XX. Les sèries documentals de l'arxiu parroquial són les següents: 2.69.51 Baptismes (8 UD) 1487-1902 2.69.52 Confirmacions (3 UD) 1863-1900 2.69.53 Matrimonis (14 UD) 1762-1960 2.69.54 Defuncions (6 UD) 1592-1938 2.69.55 Vària sacramental (5 UD) 1569-1962 2.69.56 Aniversaris i celebracions (8 UD) 1683-1887 2.69.57 Administració de l'Obra (5 UD) 1612-1931 2.69.58 Visites pastorals i documents episcopals (3 UD) 1599-1916 2.69.59 Consueta (4 UD) 1662-1941 2.69.61 Comptes i factures (14 UD) 1523-1953 2.69.62 Llevadors de rendes (8 UD) 1602-1864 2.69.63 Causes pies (2 UD) 1590-1800 2.69.64 Correspondència. (1 UD). 1724-1925 2.69.65 Cens parroquial (4 UD) 1901-1956 2.69.66 Confraries i associacions (21 UD) 1618-1964 2.69.67 Vària d'administració (6 UD) 1601-1958 2.69.68 Manuals notarials (26 UD) 1309-1636 2.69.70 Testaments (2 UD) 1636-1928 2.69.71 Actes notarials (4 UD) 1626-1867 2.69.72 Processos (5 UD) 1544-1732 2.69.73 Formularis (1 UD) Datat en el s. XVII 2.69.75 Vària notarial (5 UD) 1532-1960

  A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada sèrie descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries.

  Pàgina de l'Arxiu Episcopal de Vic: http://www.abev.net/