Arxiu Municipal de Copons Copons

Anoia
Carrer d'Àngel Guimerà, 8, 08289
Al bell mig del nucli urbà, prop de les escales d'accés al Pla de Missa
427m

Coordenades:

41.63652
1.51869
376624
4610480
08071-162
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
Popular
XIX-XXI
Bo
Legal
Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC 3437 24-7-01)
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Copons
Adriana Geladó Prat

Arxiu municipal situat a la primera planta de l'ajuntament de Copons i que conserva el fons documental que genera el consistori, amb un abast cronològic que va des de 1840 fins a l'actualitat. La documentació inventariada està formada per 1857 registres (fins l'any 2012) i ocupa un volum de 81.88 metres lineals. Es troba instal·lada en una sala equipada amb prestatgeries metàl·liques, inventariada i guardada en arxius definitius, i descrita i gestionada amb el programa informàtic GIAM de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. l'arxiu té dipositats diversos fons, dels qual destaca el municipal pel seu volum i pel seu abast cronològic. Aquest fons està classificat en les seccions següents, amb les seves dates extremes: Administració General (1840-2011), Hisenda (1890-2012), Proveïments (1938-2004), Serveis Socials (1906-2009), Sanitat (1890-2010), Obres i Urbanisme (1862-2011), Seguretat pública (1907-1984), Serveis Militars (1850-2001), Població (1842-2008), Eleccions (1868-2012), Ensenyament (1900-2010), Cultura (1946-2010), Serveis Agropecuaris i Medi Ambient (1860-2010). Els altres fons conservats són els següents: l'Associació de Defensa Forestal (1987-2009, 1 metre), la Cambra Agrària (1937-1989, 0.6 metres) i part del fons del Jutjat de Pau (1877/1922, 0.22 metres de documentació).

L'ajuntament de Copons conformà el seu funcionament durant les primeres dècades del segle XIX. Durant tot aquest temps, la documentació municipal sempre ha estat custodiada en les diferents seus que ha tingut el consistori, fins a la ubicació actual. En època més recent, l'arxiu municipal també serveix de dipòsit d'altres institucions locals com el Jutjat de Pau, la Cambra agrària i l'Associació de Defensa Forestal. Als anys 1994 i 1997, l'Arxiu Comarcal de l'Anoia fa uns primers inventaris. No és fins l'actuació arxivística que portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, entre el 25 d'octubre del 2004 fins al 28 de gener del 2005, que s'ordena i es classifica tota la documentació municipal. En aquesta actuació també s'adequa el mobiliari i les condicions ambientals del dipòsit. Posteriorment, el 14 de desembre de 2006, l'ajuntament s'adhereix al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

CONEJO, Josep (2011). Fitxa del fons documental de l'Ajuntament de Copons. Barcelona: Diputació de Barcelona, Xarxa d'Arxius Municipals. http://www.diba.cat/ca/web/opc/08071_xam http://www.diba.cat/ca/web/opc/08071_xam (consulta: 16-06-2014)