Arxiu del terme civil de Gurb Gurb

  Osona
  Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

  Coordenades:

  41.93991
  2.24382
  437316
  4643381
  08100-213
  Patrimoni documental
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  XIII-XX
  Bo
  Física
  Restringit
  Científic
  Privada accessible
  Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
  Jordi Compte

  L'arxiu de l'administració del terme civil de Gurb es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu conté la documentació generada per l'administració civil del terme de Gurb i de les quatre parròquies. Consta de 9 sèries amb 107 unitats documentals, en suport pergamí i paper, lligall, Dina-A3, foli, quart i octau, i fulls solts, amb una cronologia compresa entre el segles XIII i XX, tot i que hi ha dos buits documental entre els anys 1277 i 1524 d'una banda i 1560 i 1678 de l'altra. Les sèries documentals de l'arxiu són les següents: 2.69.1.1 Administració general del terme. (48 UD). 1269-1899. 2.68.1.2 Finances i patrimoni. (49 UD). 1534-1833. 2.68.1.3 Administració de justícia. (1 UD). 1748-1832. Còpies de documents dels segles XIII i XIV. 2.69.1.4 Seguretat pública. (2 UD). 1692-1830. 2.68.1.5 Població. (2 UD). 1800-1870. 2.68.1.6 Obres públiques i urbanisme. (1 UD). 1801-1899. 2.69.1.7 Sanitat. (1 UD). 1830. 2.68.1.8 Instrucció pública. (1 UD). 1830-1940. 2.68.1.9 Jutjat de Pau. (2 UD). 1894-1935.

  A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada sèrie descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries.

  Pàgina de l'Arxiu Episcopal de Vic: http://www.abev.net/