Arxiu de la Pabordia de Palau Gurb

Osona
Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

Coordenades:

41.93991
2.24382
437316
4643381
08100-214
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
XVI-XVIII
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte

L'arxiu de la Pabordia de Palau de Granollers de la Plana es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu de la Pabordia de Palau conté la documentació generada pel funcionament propi de la Pabordia. Recull el liber precariorium, capbreu, precari, registre de pergamins i llevador de la Pabordia de Palau a la parròquia de Relat. Consta de 4 unitats documentals, en suport paper, volum i lligall, amb una cronologia compresa entre els segles XVI i XVII, tot i que alguns pergamins del registre són del segle X.

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries.

Pàgina de l'Arxiu Episcopal de Vic: http://www.abev.net/