Aqüífer del Baix Maresme
Montgat

  Maresme
  Montgat

  Coordenades:

  41.469445518425
  2.2707930089299
  439109
  4591129
  Número de fitxa
  08126-87
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troben contaminats per nitrats i sobreexplotats.
  Protecció
  Legal
  Decret 328/1988
  Accés
  Difícil
  Productiu
  Titularitat
  Pública
  Agència Catalana de l'Aigua
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  El municipi de Montgat, juntament amb d'altres municipis del Baix Maresme, es troba situat sobre un aqüífer. Aquest constitueix una important reserva per abastir d'aigua la comarca.

  La conca hidrogràfica del Maresme està constituïda per diversos torrents i rieres que, gràcies a la permeabilitat del sauló, faciliten la circulació de l'aigua subterrània formant aqüífers.

  http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/decret_328_1988.htm