Aqüeducte del molí de Sant Iscle
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Av. De Barcelona, entre els números 26-28. Al tram inferior del torrent de Ca l'Aranyó.
  Emplaçament
  A 37 metres de distància de la carretera BV-5111, en direcció nord.
  123

  Coordenades:

  41.62525
  2.56631
  463873
  4608260
  Número de fitxa
  08193 - 87
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  L'estructura presenta esquerdes i l'arrebossat està molt malmès.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  3887015DG6038N0001IZ
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Aqüeducte d'un sol ull de 10 metres de llum que conduïa l'aigua procedent d'una captació superior fins a l'actual plaça de les Basses, on hi havia l'estany i el cup que accionaven el mecanisme de funcionament del molí fariner de Sant Iscle. Aquesta canalització era propietat de Can Camps, com el molí i les basses, i actualment es troba en desús.
  L'aqüeducte obeïa a la necessitat de salvar la depressió del torrent de Ca l'Aranyó i creuar-lo en sentit transversal d'oest a est.
  La construcció emergeix a la superfície des del talús de terres del carrer de la llibertat en direcció a una antiga zona de feixes, actualment edificada. De fet, el terç est de l'arc ha estat massissat i juntament amb la paret que el precedeix constitueix avui dia el mur de tanca posterior de la propietat situada en el número 26 de l'avinguda de Barcelona.
  L'obertura descriu un arc rebaixat. Els cantells de formació de la volta són fets de maons a sardinell, mentre que a l'intradós són col·locats de cantell. L'estructura té un gruix aproximat de 50 centímetres i suporta al damunt un paredat de maó arrebossat per on transita el rec.
  El conjunt es troba en un estat de conservació precari, ja que l'arc presenta esquerdes laterals i internes, i el revestiment superior de la cara sud té alguns despreniments.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle de Vallalta. Canet de Mar. Edicions Els 2 Pins, p. 33.